Tržište telekomunikacija na Balkanu

Mobilni telefoni, audio video oprema, tehnologija koja sve to prati i sve što je ljudski um napravio a da ne pripada već otvorenoj temi

Moderator: Moderatori

Tržište telekomunikacija na Balkanu

Postod alazovic » 11 Maj 2007, 12:48

Trite telekomunikacija na Balkanu
B92, 9. maj 2007.

Ericsson, vode?i snabdeva? telekomunikacionom opremom u svetu je upravo zavrio obiman projekat istraivanja trita u ?etiri drave jugo-isto?ne Evrope - u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Gr?koj.

Istraivanje prua podroban uvid u potrebe krajnjih korisnika i njihove stavove prema telekomunikacionim proizvodima i uslugama. Projekat je iskoristio globalne standarde vrhunskog nivoa Ericsson-ove laboratorije i Ericsson-ovog poslovnog konsaltinga.

Na dananjem veoma konkurentnom i sve kompleksnijem telekomunikacionom tritu, podrobno i temeljno razumevanje krajnjih korisnika je klju? koji telekomunikacione operatere irom sveta vodi do uspeha. Ericsson, partner svetske klase koji od po?etka do kraja prati rad telekom operatera, zaista razume potrebe korisnika, zahvaljuju?i svom radu na istraivanju trita koje iz godine u godinu sprovodi Ericsson-ova laboratorija koja se bavi potroa?ima.

Ve? vie od 10 godina, Ericsson-ova laboratorija obavlja vie od 20.000 intervjua licem u lice sa potroa?ima u 25 zemalja na 4 kontinenta. Na osnovu ovih prvoklasnih podataka, poslovni konsultanti Ericsson-a podravaju telekomunikacione operatere u donoenju poslovnih odluka i planiranju, optimiziranju prihoda i upravljanju trokovima koji su neophodni za njihov uspeni razvoj poslovanja.

Ericsson-ovo nedavno istraivanje na Balkanu je za Ericsson-ove klijente obezbedilo vane informacije. Ta?nije re?eno, 89% uzorka u Srbiji ima pristup fiksnom telefonu u svom doma?instvu, to ovu dravu svrstava me?u prve u Evropi ispred Gr?ke (81%), Bugarske (68%) i Rumunije (50%). tavie, srpska doma?instva su dobro opremljena desktop kompjuterima (46%) i kablovskom televizijom (42%). Kablovska televizija je jo dostupnija u Rumuniji (79%) i Bugarskoj (70%). Dial-up Internet vezu na raspolaganju ima 27% srpskih doma?instava, 17% gr?kih doma?instava i 12% bugarskih doma?instava. Me?utim, nalazi istraivanja pokazuju i digitalnu podvojenost u okviru zemalja poto su ljudi u gradovima opremljeniji najnovijom tehnologijom u pore?enju sa selom.

Klijenti ele ultra-brzi/irokopojasni internet

Opte brojke kori?enja interneta u ?etiri balkanske zemlje su na sli?nim nivoima. Prema istraivanju, 27% srpskog uzorka koristi internet dnevno ili nedeljno, 25% u Gr?koj, 26% u Rumuniji i 31% u Bugarskoj. Me?utim, globalni reperi pokazuju da je brzi pristup internetu na Balkanu jo uvek ograni?en. Samo 7% srpskih doma?instava je opremljeno tzv. high-speed internetom, ali ukupno 17% srpskih ispitanika planira da dobije isti nabavi, to jasno odraava potrebu za efikasnim irokopojasnim internetom. 8% ispitanika u Gr?koj navodi da nameravaju da dobiju irokopojasni internet u narednih 12 meseci, kao dodatak na postoje?ih 7% koliko je ve? prodrlo u doma?instva. Klju?ni pokreta?i za high-speed irokopojasni internet su raspoloivost i kvalitet, kako je navelo vie od 85% analiziranog uzorka. U uslovima internet usluga, ljudi u sve ?etiri balkanske zemlje rangiraju internet telefoniju kao jednu od najinteresantnijih usluga. 66% Bugara i 28% Grka korisnika interneta navodi da su zainteresovani za VoIP (Voice-over IP). tavie, Rumuni i Srbi su veoma zainteresovani za Internet video telefoniju a Srbe veoma privla?e Video-On-Demand i TV-on-Demand usluge. Informativne drutvene usluge E-u?enje, E-zdravlje, E-upravljanje su interestantne u sve ?etiri balkanske drave ali dostiu najbolje rezultate u Gr?koj. Tako je na primer 33% internet korisnika u Gr?koj zainteresovano za uslugu E-upravljanja.

Balkan je prihvatio mobilnu tehnologiju i trai kvalitet usluga

Korisnici mobilnih telefona u Srbiji alju SMS poruke u velikoj meri u pore?enju sa regionalnim i globalnim standardima. 84% Srba koriste SMS usluge barem mese?no, u pore?enju sa 69% u Rumuniji, 59% u Gr?koj i 53% u Bugarskoj. U isto vreme 73% ljudi u Srbiji starosti od 15-69 godina ima na raspolaganju mobilni telefon, dok Bugarska dostie sli?an nivo prodora od 72%. Gr?ka pokazuje najve?i prodor na Balkanu sa 83%, tesno uz Nema?ku i paniju. Rumunija jo uvek pokazuje visok potencijal rasta mobilne telefonije sa 68% ljudi koji navode da imaju svoj sopstveni mobilni telefon. Brojke odraavaju kontinuirani rast mobilne telefonije na Balkanu koja postaje metod komunikacije za sve. U sve ?etiri balkanske zemlje kvalitet zvuka, pokrivenost mree i cena su glavna tri razloga za izbor provajdera usluga mobilne telefonije.

Potroa?i na Balkanu pokazuju interesovanje za ve?u komunikaciju

Korisnici mobilnih telefona premetaju svoje interesovanje ka ve?oj komunikaciji. Ve? 17% pretplatnika na mobilni telefon u Srbiji koristi MMS na mese?noj osnovi, u pore?enju sa 10% u Gr?koj, 9% u Rumuniji i 8% u Bugarskoj. Funkcija kamere se ?esto koristi na Balkanu. 29% korisnika mobilnih telefona u Gr?koj koriste funkciju kamere da bi slikali, slede Srbija (26%), Bugarska i Rumunija. Nove usluge mobilne telefonije su veoma poeljne kod korisnika a naro?ito video telefonija i tzv. VPN mree (Family & Friends Virtual Private Networks) koje spadaju me?u prve tri usluge u sve ?etiri drave. Na primer, 33% korisnika mobilnih telefona u Bugarskoj je zainteresovano za video telefoniju. Osim toga, 27% svih Srba je zainteresovano da upozna aktuelnu dostupnost ljudi, kao to to danas nude usluge instant slanja poruka preko interneta. Visoke brojke zainteresovanosti za usluge su vaan pokazatelj potencijalnog uspeha poboljanih usluga komunikacija i multimedija koje nude tzv. high-speed mobilne mree.

Cesare Avenia, predsednik Ericsson-a za jugo-isto?nu Evropu isti?e: Ericsson je povla?eni isporu?ilac kompletnih poslovnih reenja na Balkanu. Razumeti krajnje korisnike naih klijenata je klju?na komponenta u Ericsson-ovoj ponudi irom sveta. Ericsson-ov projekat istraivanja klijenata na Balkanu je samo jo jedan dokaz nae predanosti da stvorimo rast na tritu telekomunikacija u regionu.
Life will find the way...
Korisnikov avatar
alazovic
Big boss!
 
Postovi: 1013
Pridružio se: 30 Dec 2004, 13:36
Lokacija: Kraljevo, Srbija

Povratak na Tehnika - ostalo...

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost

cron